Mânăstirea Icoana

Mânăstirea Icoana

Mănăstirea Icoana – Cărpiniș Crasna Gorj
Sfântă Mănăstirea Icoana este aşezată într-un cadru pitoresc la poalele muntelui Parâng în Depresiunea Subcarpatică Olteană pe raza comunei Crasna, sat Cărpiniş, judeţul Gorj; la aproximativ 40 km de Tg-Jiu şi 10 km de Novaci.
Întemeierea aşezămâtului monahal „Icoana” din Arhiepiscopia Craiovei este datorată „Comitetului de Binefacere Icoana ” din Bucureşti și a familiei Pr. Ioan Popescu paroh la Biserica „Icoanei” București care a donat terenul pentru construirea mănăstirii şi cu jertfa mai multor credincioşi ştiuţi şi neştiuţi.

În anul 1996 cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitului Nestor Vornicescu Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei, cu aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române s-a întemeiat aşezământul monahal pentru călugăriţe cu viaţă de obşte.

La început s-a ridicat biserica de lemn cu hramul „Naşterea Sf. Ioan Botezătorul” în care s-a slujit până în anul 2011. Biserica este o construcţie din grinzi de lemn pe temelie de piatră şi beton. Are formă de navă şi este compartimentată în altar, naos şi un mic pridvor, susţinut de stâlpi din lemn. Catapeteasma este din scândura.

Datorită condiţiilor nefavorabile, în anul 2008 s-au început lucrările de construcţie la biserica de zid cu hramul „Sfinţii Martiri Brâncoveni”, care au fost finalizate în anul 2011, urmând să fie împodobită cu pictură în frescă. Fiind un lăcaș relativ tânăr și aflat încă în dezvoltare și definitivare este puțin cunoscut, dar cei aflați în pelerinaj vor dori cu siguranță să viziteze și să se închine și în acest nou colț de rai.